front3

Over het gebruik van technologie in het onderwijs bestaan veel taboes. Het is een genuanceerd verhaal. De voordelen zijn talrijk maar er zijn ook duidelijke gevaren en struikelblokken.

WOT vzw wil deze evolutie begeleiden op de meest uiteenlopende manieren.

-WOT vzw wil dit doen door op een onafhankelijke, objectieve én gefundeerde manier te onderzoeken, te informeren, te faciliteren en te demonstreren.

-WOT vzw wil haar onafhankelijke expertise ter beschikking stellen om de voor- en nadelen duidelijk te omschrijven en te verspreiden.

-WOT vzw wil naast het pedagogische luik ook een intermediaire functie vervullen.

-WOT vzw wil haar onafhankelijke expertise inzetten om al deze partijen en hun (particuliere) belangen duidelijk te omschrijven zodat er een eerlijk ‘level playing field’ ontstaat en elkeen beslissingen kan nemen met kennis ter zake.

-WOT vzw wil ten slotte ook als kenniscentrum dienen. Alle bovenstaande partijen kunnen op de vereniging beroep doen om objectieve studies, rapporten en analyses te maken, te vertalen en te verkondigen.

brochure-wotvzw